Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Güncelleme Talebi Başvurularında Belgeleri Eksik Olanlara İlişkin Duyuru
  18.12.2018

   

      Kurulumuzun 17/12/2018 tarihli toplantısında, 04/10/2018 tarihli duyurumuz üzerine 05 Kasım - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanların başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

   

      Yapılan değerlendirmeler neticesinde,

     1- "2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile dilekçe verenlerin listesi" duyurumuz ekinde bulunmaktadır.

     2- 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile dilekçe verenlerin 04/10/2018 tarihli duyurumuzda belirtildiği şekilde 18/12/2018 tarihinden itibaren 15 (on beş) günlük kesin süre içerisinde yazılı olarak Bilirkişilik Bölge Kurulumuza eksik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

     3- Güncelleme dilekçelerinde eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları, taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Bu kişilerin talepleri, duyuruda belirtilen eksik belgelerin tamamlanmasından sonra uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilecek olup, bu kapsamda eksik belgesini ibraz edenlerin mutlaka bilirkişiliğe kabul edileceği yanılgısına düşmemeleri gerekmektedir.



     Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 18/12/2018

   


     EKİ:
     2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile dilekçe verenlerin listesi

  Adres

  İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA

  Telefon

  (0264) 888 2600 / 2615-2755-2758-2754 (0264) 888 26 15

  Faks : (0264) 888 26 16

  E-Posta

  sakaryabbkisaretadalet.gov.tr