Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Bilirkişilerin Elektronik Tebligat Adreslerine İlişkin Duyuru
  25.03.2019

  T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
  Bilirkişilik Daire Başkanlığı

   

  Kullanım Kılavuzu

   

   

  15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı "İcra ve iflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda, 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin “Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar” başlıklı 5. maddesi ile; sicile kayıtlı bilirkişiler için yapılacak tebligatların, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

  Daire Başkanlığımızca sicile kayıtlı bilirkişilere ait bilgiler PTT A.Ş’ye iletilmiş olup bu bilgiler doğrultusunda PTT A.Ş tarafından oluşturulan elektronik tebligat adresleri ve kullanım kılavuzu Başkanlığımıza ulaşmıştır.   

  Sicil ve listelere kayıtlı bilirkişilerin UETS üzerinden üretilen e-tebligat adreslerini ekte yer alan kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde 15 Nisan 2019 tarihine kadar  “Aktif” hale getirmeleri gerekmektedir.

  Aktif duruma getirilen elektronik tebligat adresleri Daire Başkanlığımızca, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne bildirilerek UYAP veri tabanına eklenmesi sağlanacaktır.   

  Elektronik tebligat adreslerinin aktifleştirilmesi ve diğer işlemlerde yaşanacak hatalara ilişkin yardım taleplerinin www.etebligat.gov.tr adresinden ilgili bölümlerinden alınarak giderilebilecektir.

  Adres

  İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA

  Telefon

  (0264) 888 2600 / 2615-2755-2758-2754 (0264) 888 26 15

  Faks : (0264) 888 26 16

  E-Posta

  sakaryabbkisaretadalet.gov.tr