Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Sonuçlarına Yapılan İtirazlar İle Alan Güncelleme/Alan Ekleme Taleplerinin Değerlendirme Sonuçlarına ve Yemine İlişkin Duyuru

  T.C. 
  SAKARYA
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

   

  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLAR İLE

  ALAN GÜNCELLEME/ALAN EKLEME TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

   

  1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanların başvurularına ilişkin değerlendirme sonuçları 28.06.2022 tarihinde Bölge Kurulumuz web sayfasında tebliğ mahiyetinde ilan edilmiş, mezkur ilanda başvuruları kısmen veya tamamen reddedilen ilgililerin, verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde itirazlarını ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içerisinde Kurulumuza gönderebilecekleri belirtilmiştir.

  2. Bilirkişilik Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Bölge Kurulumuz kararına itiraz edenlerin itirazları incelenmiş olup itirazlarla ilgili sonuçlar aşağıda yer alan sorgulama menüsü ile ilan edilmiştir.

  3.  İtirazlara ilişkin sonuçlar, duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD-SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

  4. İtirazları kabul edilmeyenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Sakarya İdare Mahkemelerine dava açabilirler.

  YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

  5. Bilirkişi listesinde hali hazırda kayıtlı olanların yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

  6. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan veya listeden kendi istekleri doğrultusunda çıkartılıp yeniden başvuruda bulunan ve 28.06.2022 tarihinde yayımlanan ilan kapsamında bilirkişilik başvurusu reddedilen ancak yapmış olduğu itirazı işbu ilan kapsamında kabul veya kısmen kabul edilenlerin yeminleri 05.10.2022 tarihinde saat 11:00’de İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA adresinde bulunan Sakarya Bilirkişilik Bölge Kurulunda yaptırılacaktır.

  7. Yemin etmeyenler Bilirkişilik Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir.

  8. Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin 7 inci maddesi uyarınca haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların, bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

  9. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca iş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 03.10.2022

  T.C. Kimlik No
  Adı-Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA

  Telefon

  (0264) 888 2600 / 2615-2755-2758-2754 (0264) 888 26 15

  Faks : (0264) 888 26 16

  E-Posta

  sakaryabbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu
  BİLİRKİŞİLİK DANIŞMA KURULU